Er zijn een aantal stappen die je in een gesprek met een patient kan doorlopen. Van signalering tot methodes om verandering te realiseren. Je kan dit per middel bekijken.

Signalering

De klachten bij het gebruik van cannabis zijn vaak vooral geestelijk, bijvoorbeeld:
 • Angstklachten
 • Depressie
 • Psychotische klachten
 • Sociale problematiek
 • Ontwikkelingsproblematiek
 • Verslaving
Lichamelijke problemen komen ook voor. De rook van cannabis kan longschade veroorzaken. Als indirect gevolg van het cannabis gebruik kunnen er ook andere lichamelijke klachten ontstaan door verwaarlozing van het gezonde leefpatroon. Vraag het gebruik uit: gebruikt u wel een cannabis (hasj of wiet)?

Ja

Nee

Ja

Vraag het gebruik nader uit. Reageer positief en neutraal, bekrachtig het feit dat de patiënt durft te praten over zijn gebruik. Mogelijke vragen:
 • Sinds wanneer gebruik je cannabis?
 • Wanneer ben je daarmee begonnen?
 • Wanneer merkte je dat het uit de hand begon te lopen?
 • Heb je wel eens en stoppoging gewaagd?
 • Wat is de functie van het gebruik, wat doet het voor je? Wat vind je er prettig aan?
 • Wat zijn de nadelen van het gebruik, welke last heb je?
 • Wat is je doel ten aanzien van het cannabisgebruik?
Vervolgens dient er een relatie gelegd te worden tussen het gebruik en de klachten:

Klachten en gebruik

Klachten en gebruik

Leg een relatie tussen het gebruik en mogelijke klachten die cliënt ervaart. Mogelijke klachten:
 • Longklachten: Het roken van cannabis vormt een zware belasting voor het lichaam en de longen en kan schade veroorzaken (chronische bronchitis).
 • Verslaving: Cannabis is een verslavend middel en het gebruik kan uit de hand lopen.
 • Stilstand in ontwikkeling: Cannabis werkt apathie in de hand, het wordt steeds moeilijker om actie te ondernemen en sociaal actief te blijven.
 • Psychische klachten: Gebruik van cannabis in de adolescentie vergroot de kans op psychische klachten zoals psychoses.

Stopadvies

Stopadvies

Geef een stopadvies en benoem daarbij de voordelen van het stoppen in relatie tot de klachten van de patiënt. Geef de patiënt een positief perspectief, op de korte termijn is stoppen lastig, op de lange termijn levert het voordelen op voor de lichamelijke en psychische gezondheid. En voor de portemonnee.

Veranderwens

Veranderwens

Overleg met de patiënt of er sprake is van een veranderwens.
 • Welke voor- en nadelen ervaart de patiënt van het gebruik?
 • Wat zou er veranderen als het zou lukken om te stoppen?
 • Op welke termijn denkt de patiënt te gaan stoppen?
Wil de patiënt stoppen?

Nee

Twijfel

Ja

Ja

De patiënt geeft aan het gebruik te willen veranderen:
 • Bij matig of incidenteel gebruik kan patiënt zelf stoppen. Een vervolgconsult  kan helpen de motivatie te versterken.
 • Adviseer bij matig gebruik eventueel de online interventies.
 • Bij overmatig gebruik: overweeg een verwijzing naar de verslavingszorg.
 • Eventueel kortdurende benzodiazepinen voor de ontwenning.

Nee

Geen veranderwens. Respecteer dit en nodig patiënt uit hier nog eens op terug te komen.

Twijfel

Nodig patiënt uit om een lijst te maken met de voor- en nadelen van het gebruik. En een lijst met de voor- en nadelen van het eventuele stoppen. Maak een vervolgafspraak om deze te bespreken.

Nee

De patiënt gebruikt geen cannabis. Geen vervolg stappen nodig op dit gebied.