Wat zijn uw drempels om gebruik bespreekbaar te maken?

Een patiënt vragen naar zijn of haar gebruik kan best lastig zijn. Hoe moeilijker u er zelf over denkt, des te lastiger maakt u het voor de patiënt om hier open over te praten en er zonder oordeel naar te kijken.
Welke redenen herkent u om niet door te vragen en het gesprek hierover uit de weg te gaan?

 Organisatorische redenen

  • “ik heb in een half uur niet genoeg tijd hiervoor”
  •  “de huisarts zal dit wel bespreken of al besproken hebben”

Persoonlijke redenen

  • “ik rook / blow zelf ook weleens. Wie ben ik om daar iets van te zeggen?”
  •  “ik vind het vrij normaal als mensen dagelijks een drankje nemen en af en toe eens te diep in het glaasje kijken”
  • “mijn broer of partner heeft een alcoholprobleem”
  • “wat voor beerput trek ik open als ik over het gebruik begin?”
  • “ik weet niet genoeg van verslaving”

Normen en waarden

  • “vragen naar gebruik is te privé”
  • “doorvragen voelt ongemakkelijk, als een beschuldiging of afkeuring”
  • “Ik ben bang dat ik daarmee de vertrouwensrelatie met de patiënt beschadig”

De patiënt in beweging krijgen

Hebt u uw doel helder, dan ervaart u minder drempels om te praten over gebruik. Uw doel is om mensen in beweging te krijgen.

Dit doet u door een onderzoekende houding en onvoorwaardelijk acceptatie. Informeer de patiënt over de relatie tussen de klachten en gebruik. Laat mensen zelf conclusies trekken. Motiveer voor gedragsverandering door het uitlokken van verandertaal bij de patiënt: ‘wat zou er veranderen als je niet zou gebruiken?’ en ‘wat zou het opleveren als je minder zou….?’. Bekrachtig positief wat goed gaat.

Wanneer de patiënt vraagtekens gaat zetten bij zijn gewoonte met betrekking tot gebruik dan is er al een grote stap gemaakt.

U hoeft problemen met gebruik van de patiënt niet zelf op te lossen. Als de patiënt zelf kan stoppen en licht gebruikt kan het binnen de POH praktijk. Houd daarbij een circa 5 gesprekken aan.

Lukt dit niet dan kunt u verwijzen. Bij verslaving aan alcohol en drugs en bij het gebruik van meerdere middelen tegelijk verwijst u altijd naar de verslavingszorg.