Moti55: laagdrempelig platform voor 55-plussers met risicovol alcoholgebruik

Moti 55 is een preventieve interventie voor 55-plussers, juist als er nog geen actieve hulpvraag is. Moti biedt – gratis – individuele voorlichting en coaching. Met Moti55 kun je beginnend problematisch alcoholgebruik bespreekbaar maken. Er zijn meestal vier gesprekken met een preventiemedewerker. De gesprekken kunnen snel en zonder verwijzing plaatsvinden.

De platforms hebben dezelfde functionaliteiten: iemand kan zijn/haar gebruik bijhouden, en de voortgang op weg naar zijn/haar doelen. De deelnemer wordt gemotiveerd om te kijken naar verandering. Dit gebeurt bijvoorbeeld met een adviesgesprek, informatie over de effecten van alcoholgebruik, en het toepassen van alternatief gedrag.

Veilig en toegankelijk

De deelnemer kan zich direct aanmelden voor het platform. Dat kost niets. De gegevens zijn veilig. Het platform kan bovendien ook zonder begeleiding van een preventiewerker worden gebruikt.

Er zijn zo’n 400preventiemedewerkers in Nederland getraind. Zij kunnen aan de slag met www.moti-preventie.nl, het platform voor preventiemedewerkers.

Moti55 is onderdeel van Verslavingskunde Nederland, een landelijk kennisnetwerk van kennisinstituten en verslavingszorginstellingen. Meer weten? Neem dan contact op met projectleider Hans Dupont: h.dupont@mondriaan.eu.

Online patiënten informatie

thuisarts.nl/alcohol: Website over informatie over alcoholgebruik en tips/adviezen over het stoppen of minderen van gebruik.

IkPas

ikpas.nl: IkPas/Dry January is een landelijke campagne met als doel: meer bewust omgaan met alcohol. Door mee te doen wordt je bewuster van je eigen gedrag en keuzes rond alcohol. Je doorbreekt gewoontes en ontdekt wat het je oplevert om een maand niet te drinken. Dit heet Dry January. De campagne start na de feestdagen, op 1 januari 2024. Inschrijven op de IkPas website of app kan al vanaf november.

Mobiele registratie app

Middelen Meter: Het registreren in een mobiele applicatie om inzicht in eigen gebruik te krijgen, ter bevordering van de bewustwording van alcoholgebruik.

Online zelfhulpprogramma

zelfhulpalcohol.nl: In dit gratis en anonieme online zelfhulpprogramma gaat de patiënt zelf aan de slag met het veranderen van zijn/haar alcoholgebruik.

Online begeleide zelfhulp in de huisartsenpraktijk

zelfhulpbegeleid.nl: Dit is hetzelfde programma als zelfhulpalcohol.nl, met als toevoeging dat de POH GGZ of huisarts mee kan kijken in bepaalde onderdelen van het programma. Op deze manier kan er gericht ondersteuning worden geboden tijdens contactmomenten met de patiënt.

Online zelfhulp voor naasten en familie

zelfhulpnaasten.nl: Een gratis online cursus voor naasten van mensen met een verslaving.

Online forum

forum.verslavingdebaas.nl/forum/3-alcoholdebaasnl: Een forum waarbij mensen anoniem met elkaar in contact kunnen komen. Mensen kunnen hier hun ervaringen of situaties delen met lotgenoten.

Overzicht totaal aanbod online interventies

Eenmalige kortdurende interventie

Kortdurende interventies door de huisarts en praktijkondersteuner blijken mogelijk effectief in het verminderen van alcoholgebruik. Zelfs bij jongeren.

Alleen al het vragen naar alcoholgebruik met behulp van een korte screener , zoals de Audit-C, en het toepassen van een korte interventie, kan al leiden tot een vermindering van 3-4 glazen per week. Een korte interventie is het terugkoppelen van de score op de screener en het leggen van een verband tussen deze score en andere psychische en lichamelijke klachten. (BRON: NHG standaard problematisch alcoholgebruik).