Online patiënten informatie

thuisarts.nl/alcohol: Website over informatie over alcoholgebruik en tips/adviezen over het stoppen of minderen van gebruik.

Mobiele registratie app

Middelen Meter: Het registreren in een mobiele applicatie om inzicht in eigen gebruik te krijgen, ter bevordering van de bewustwording van alcoholgebruik.

Online zelfhulpprogramma

zelfhulpalcohol.nl: In dit gratis en anonieme online zelfhulpprogramma gaat de patiënt zelf aan de slag met het veranderen van zijn/haar alcoholgebruik.

Online begeleide zelfhulp in de huisartsenpraktijk

zelfhulpbegeleid.nl: Dit is hetzelfde programma als zelfhulpalcohol.nl, met als toevoeging dat de POH GGZ of huisarts mee kan kijken in bepaalde onderdelen van het programma. Op deze manier kan er gericht ondersteuning worden geboden tijdens contactmomenten met de patiënt.

Online zelfhulp voor naasten en familie

samennuchter.nl: Een gratis online cursus voor naasten van mensen met een verslaving.

Online forum

forum.verslavingdebaas.nl/forum/3-alcoholdebaasnl: Een forum waarbij mensen anoniem met elkaar in contact kunnen komen. Mensen kunnen hier hun ervaringen of situaties delen met lotgenoten.

Overzicht totaal aanbod online interventies

Eenmalige kortdurende interventie

Kortdurende interventies door de huisarts en praktijkondersteuner blijken mogelijk effectief in het verminderen van alcoholgebruik. Zelfs bij jongeren.

Alleen al het vragen naar alcoholgebruik met behulp van een korte screener , zoals de Audit-C, en het toepassen van een korte interventie, kan al leiden tot een vermindering van 3-4 glazen per week. Een korte interventie is het terugkoppelen van de score op de screener en het leggen van een verband tussen deze score en andere psychische en lichamelijke klachten. (BRON: NHG standaard problematisch alcoholgebruik).