Als de behandeling bij de POH onvoldoende effect oplevert kan verwijzing naar de verslavingszorg worden overwogen. Bij twijfel over een verwijzing kan consultatie gevraagd worden aan de verslavingszorg.

Hoe verwijs ik naar de verslavingszorg of verslavingspreventie?

Voor het verwijzen naar de verslavingszorg is een verwijsbrief nodig. Elke instelling heeft zijn eigen aanmeldprocedure. Kijk op de website van de instelling in uw regio of maak gebruik van de digitale verwijsprocedure.
Veel instellingen voor verslavingszorg hebben ook een preventieafdeling. Deze bieden laagdrempelige interventies waarbij geen verwijsbrief nodig is. Deze zijn onder andere geschikt voor jongeren, naasten of mensen met beginnende problematiek. Kijk op de website van de lokale instelling voor meer informatie

Wat gebeurt er na aanmelding?

Na aanmelding volgt een intake. Deze procedure kan per instelling verschillen, maar over het algemeen zal een intake bestaan uit een gesprek waarbij de problemen worden geïnventariseerd en in overleg met de patiënt een behandelaanbod wordt geformuleerd. Deze behandeling kan bestaan uit een individueel aanbod, een groepsbehandeling, de behandeling kan klinisch of ambulant plaatsvinden. De indicatie wordt gesteld op basis van de intake. Soms is nader psychologisch en medisch onderzoek nodig om te komen tot een goede diagnose en behandeling.

Wat is het verschil tussen basis ggz en specialistische ggz?

Een behandeling van lichte tot matige psychische problemen gebeurt in de basis GGZ. Een behandeling binnen de basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut. Ook een internetbehandeling (e-health) is mogelijk.

Bij comorbide psychische problemen verwijst de huisarts door naar de gespecialiseerde GGZ. Dat betreft patiënten die bijvoorbeeld naast het verslavingsprobleem behandeling nodig hebben voor depressie, angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, ontwikkelingsstoornissen of traumabehandeling.

Er is geen verwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat.

Hoe effectief is een behandeling binnen de verslavingszorg?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) in de gespecialiseerde verslavingszorg kan de gezondheid van mensen met een alcoholverslaving verbeteren. Per persoon die een CGT-traject doorloopt zijn de baten over een periode van tien jaar 10.000 tot 14.000 euro. Deze baten komen voort uit minder ziekte en sterfte, een betere kwaliteit van leven en een hogere arbeidsproductiviteit. Maar er zijn ook baten vanwege minder verkeersongevallen en minder criminaliteit, waarvoor dus ook minder inzet van politie en justitie nodig is.

CGT is ook effectief bij de behandeling van jongeren met een cannabisverslaving. Per persoon die een CGT traject doorloopt zijn de baten circa 9.700 – 13.000 euro. Hier komen de netto baten voort uit een verbeterde gezondheid, een betere kwaliteit van leven, minder schooluitval en een hoger inkomen voor de cliënten die de behandeling succesvol hebben afgerond (Bron: RIMV rapport, 2016).

Consultatie Jellinek en Tactus Verslavingszorg

Wilt u overleggen over een patiënt of een mogelijke aanmelding van een cliënt? Heeft u een algemene vraag over verslaving of middelen? De expertise van Jellinek en Tactus verslavingszorg is voor verwijzers altijd te raadplegen.

Jellinek – (Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Gooi & Vechtstreek, Utrecht)

U kunt contact opnemen met het Jellinek Advieslijn tussen 13.00-17.00 op telefoonnummer: 088 505 1220.

Hier werkt dagelijks een team van psychologen, preventiewerkers en verslavingsartsen die graag uw vragen beantwoorden. Wilt u overleggen over uw cliënt die reeds in behandeling is bij Jellinek dan kunt u via het centrale nummer doorverbonden worden met de behandelaar.

Tactus(Almelo, Almere, Apeldoorn, Brummen, Deventer, Dieren, Emmeloord, Enschede, Hardenberg, Harderwijk, Hengelo, Kampen, Lelystad, Rekken, Warnsveld, Winterswijk, Zeewolde, Zutphen, Zwolle).

U contact opnemen met het nummer 088 382 28 87 of kijken bij Verwijzers.

Aanvullende informatie en training

Wilt u meer weten over het bespreekbaar maken van middelengebruik? In de verslavingszorg is al vele jaren ervaring opgedaan met motiverende gespreksvoering: een directieve en persoonsgerichte gesprekstechniek die een patiënt kan helpen om ambivalentie ten aanzien van verandering op te lossen en zo de eigen motivatie te vergroten voor verandering. Veel instellingen voor verslavingszorg bieden de mogelijkheid om een fysieke of blended training te volgen op dit gebied.

Kijk bij RINO-Arkin Academie, Tactus training en scholing of de verslavingszorg instelling in uw regio voor de mogelijkheden. GGZEcademy biedt verschillende online e-learnings op dit thema aan.