Zorgrichtlijnen

  • De NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij patiënten die met slaapproblemen bij de huisarts komen. Slaapstoornissen die in de richtlijn worden besproken slapeloosheid, obstructieveslaapapneusyndroom, restless-legssyndroom, nachtelijke kuitkrampen, het vertraagdeslaapfasesyndroom en narcolepsie. Ten slotte geeft de standaard aanbevelingen voor het beleid bij chronisch gebruik van slaapmiddelen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
  • De NHG Standaard angst geeft richtlijnen voor het signaleren, diagnosticeren en behandelen van angstklachten en angststoornissen. In de huisartsenpraktijk komen patiënten ook met (onderliggende) angstklachten of met onvolledig ontwikkelde angststoornissen op het spreekuur. Daarnaast geeft het hebben van angstklachten een verhoogd risico op een angststoornis. De standaard geeft met deze toevoeging ook praktische handvatten voor de aanpak van angstklachten en adviseert over het voorschrijven van Benzodiazepines. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
  • Overzicht standaarddagdoseringen slaap- en kalmeringsmiddelen. Hoe staat het met de volksgezondheid en zorg in Nederland? Volksgezondheidenzorg.info, een product van het RIVM, biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie. Deze informatie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten. 
  • Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van niet-opioïde drugs. Deze multidisciplinaire richtlijn is nog in ontwikkeling. De richtlijn zal ingaan op de (vroeg)diagnostiek, behandeling en herstelondersteunende zorg voor patiënten met een verslaving aan cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines. De richtlijn wordt ontwikkeld voor de huisartsenzorg met praktijkondersteuning ggz, de generalistische basis-ggz en verslavingszorg en de gespecialiseerde ggz en verslavingszorg. Kwaliteitsontwikkeling GGZ.