Zorgrichtlijnen

  • De NHG-Zorgmodule Leefstijl Roken. Deze zorgmodule gaat in op de niet-medicamenteuze begeleiding en biedt huisarts en praktijkondersteuner handvatten voor de advisering en motivering van patiënten met gezondheidsrisico’s als gevolg van hun rookgedrag. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
  • NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken. Dit document bevat richtlijnen voor diagnostiek en effectieve begeleiding en advisering in de eerste lijn bij stoppen met roken. Medicamenteuze behandeling staat centraal. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
  • Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning. Dit is de herziene multidisciplinaire Richtlijn ‘behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’. De onderwerpen: gedragsmatige ondersteuning, farmacotherapeutische interventies, e-health ondersteuning en de e-sigaret komen aan bod. Bekijk ook het overzicht van aanbevelingen en de beknopte samenvattingskaart. Nationaal expertisecentrum tabaksontmoediging; onderdeel van het Trimbos Instituut.
  • Addendum ‘Stoppen met roken voor zwangere vrouwen’. Dit addendum is bedoeld voor alle zorgprofessionals die in aanraking komen met zwangere vrouwen die roken. Er worden aanbevelingen gedaan over hoe stoppen-met-roken zorg tijdens de zwangerschap aangeboden zou moeten worden. Nationaal expertisecentrum tabaksontmoediging; onderdeel van het Trimbos Instituut.
  • Stroomdiagram rokende zwangeren. Dit schema maakt direct inzichtelijk hoe een rokende zwangere vrouw kan worden toegeleid naar de voor haar meest geschikte interventie. Nationaal expertisecentrum tabaksontmoediging; onderdeel van het Trimbos Instituut.
  • Zorgmodule Stoppen met Roken. Het Partnership Stop met Roken is een onafhankelijk samenwerkingsverband van diverse publieke en private partijen uit de gezondheidszorg en richt zich op een uniforme en gecoördineerde aanpak van het stoppen met roken in de zorgsector. Partnership stoppen met roken.