Zorgrichtlijnen

  • Richtlijn Middelenmisbruik of -afhankelijkheid en angststoornissen (addendum bij de MDR Angststoornissen). Middelenproblematiek en angststoornissen komen vaak samen voor. Er is dan sprake van een angststoornis in combinatie met alcoholmisbruik of het gebruik van opiaten, cannabis en cocaïne. Deze richtlijn geeft adviezen bij het behandelen van deze vormen van comorbiditeit. De richtlijn is ontwikkeld voor psychiaters, psychologen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en andere professionals in de ggz en verslavingszorg. Maar ook andere behandelaars in bijvoorbeeld de eerste lijn kunnen hun voordeel met deze richtlijn opdoen. Resultaten Scoren.
  • Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van niet-opioïde drugs. Deze multidisciplinaire richtlijn is nog in ontwikkeling. De richtlijn zal ingaan op de (vroeg)diagnostiek, behandeling en herstelondersteunende zorg voor patiënten met een verslaving aan cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines. De richtlijn wordt ontwikkeld voor de huisartsenzorg met praktijkondersteuning ggz, de generalistische basis-ggz en verslavingszorg en de gespecialiseerde ggz en verslavingszorg. Kwaliteitsontwikkeling GGZ.