Algemeen
De website is ontwikkeld door Jellinek en Tactus Verslavingszorg in opdracht van Zilveren Kruis. De informatie op de website, eigendom van Tactus Verslavingszorg en Jellinek is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt naar gestreefd de informatie up-to-date te houden. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is. De verantwoordelijkheid om de geboden informatie of adviezen op hun juistheid te checken, ligt bij de gebruiker van de website. Tactus Verslavingszorg, Jellinek en Zilveren Kruis aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Copyright
Voor teksten en foto’s die op deze site getoond worden gelden de gangbare auteursrechten. Gebruik van teksten is toegestaan mits er geen aanpassingen aan de content worden gedaan en ten allen tijde met verwijzing/bronvermelding.

Geen medisch advies
Tactus Verslavingszorg, Jellinek en Zilveren Kruis kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts of behandelaar. Wil je meer informatie / advies? Neem dan contact op www.jellinek.nl of www.tactus.nl voor consultatie of een adviesgesprek.

Screeners / testen
Op deze site staan zelftesten in de vorm van vragenlijsten. Aan de uitkomst van deze zelftesten kunnen geen rechten ontleend worden. De testresultaten zijn niet te herleiden tot een persoon. De ingevulde testen of testresultaten worden nergens opgeslagen.

(Externe) links
Via deze site wordt toegang geboden tot websites en informatiebronnen van derden. Tactus Verslavingszorg, Jellinek en Zilveren Kruis zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. Constateert u een niet langer werkende link? Dan verzoeken wij u hiervan melding te maken bij ons via de feedbackknop. We zullen dit dan zo snel mogelijk proberen te herstellen.

Foutmeldingen website
Als een webpagina het niet doet of u constateert verouderde of onjuiste informatie op de website, dan willen we graag dat u dit probleem doorgeeft via de feedbackknop. Wij zullen uw melding dan zo snel mogelijk beoordelen en hier indien nodig actie op ondernemen of contact met u over opnemen.

Suggesties voor verbetering
Jellinek en Tactus verslavingszorg doen hun uiterste best om POH-GGZ via de website www.pohverslaving.nl voldoende te ondersteunen op het thema middelengebruik. Heb je suggesties hoe aspecten van de website beter zouden kunnen, dan horen we dat graag van je terug. Je kunt ons een bericht sturen via de feedbackknop.

Cookies van Google Analytics
Voor onze website maken we gebruik van de webanalyse-service van Google om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Met deze informatie kunnen we de website optimaliseren. Als men Google Analytics inzet, plaatst Google vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Deze cookies worden anoniem opgeslagen en er kan geen persoonlijk profiel uit worden opgemaakt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

In de cookiewet is vastgelegd dat voor gebruik van Google Analytics geen toestemming nodig is van de bezoeker van de website omdat deze dienst geen of geringe inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. In Google Analytics staat ingesteld dat IP adressen worden geanonimiseerd. Het IP adres, dat aan zoekopdrachten verbonden is, wordt niet opgeslagen De Analytics-gegevens worden geanonimiseerd verzameld en niet gedeeld met andere Google-diensten.

Bezoekers van onze website
In de website kunt u uw emailadres opgeven voor het versturen van psycho-educatie materiaal. Uw emailadres wordt niet opgeslagen en bewaard.
Als u uw emailadres opgeeft bij de feedback knopt wordt u gemaild voor een feedbackvragenlijst. Uw emailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Colofon
Tactus Verslavingszorg
Tactus Verslavingszorg, biedt informatie, advies en behandeling aan mensen die verslaafd zijn of dreigen te raken aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken of mensen met eetproblemen. Ook bieden wij mensen uit de directe omgeving van deze personen, zoals partner en familieleden, advies, informatie en behandeling. Tactus biedt tevens voorlichting en consultatie aan personen uit het netwerk rondom mensen met verslavingsproblemen, zoals school, werkgever en hulpverleners.

Tactus Verslavingszorg
Keulenstraat 3
7418 ET Deventer
088 382 28 87 (8.30-17.00 uur)
www.tactus.nl

Jellinek
Jellinek is een expert op het gebied van verslaving biedt al meer dan 100 jaar behandeling en zorg aan mensen met problemen rond verslaving. Wij kunnen iedere vraag over risicovol middelengebruik beantwoorden. Van jongeren, van volwassenen. Jellinek is sterk in preventie en in behandeling. Met cognitieve gedragstherapie, medische behandeling en behandeling volgens het Minnesotamodel hebben we voor iedereen een passend antwoord. Ook wanneer problemen met alcohol of drugs samengaan met psychische klachten hebben wij specialisten in huis die dit kunnen aanpakken. Onze hulp is niet zwaarder dan noodzakelijk. Licht als het kan, intensief als het moet.

Jellinek
Jacob Obrechtstraat 92
1071 KR Amsterdam
088 505 1220 (8.30-17.00 uur)
www.jellinek.nl

Zilveren Kruis
Zilveren Kruis heeft deze website financieel mogelijk gemaakt.

Zilveren Kruis
Postbus 444
2300 AK Leiden
www.zilverenkruis.nl

Vormgeving en (technische) realisatie
De maker en ontwikkelaar van de website www.pohverslaving.nl is IJsfontein. IJsfontein ontwerpt en ontwikkelt spelend (digitaal) leren vanuit de overtuiging dat mensen van nature nieuwsgierig en intrinsiek gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen.

IJsfontein
Marineterrein
Kattenburgerstraat 5, Pand 024
1018 JA Amsterdam
www.ijsfontein.nl